تعیین میزان رعایت استاندارد در تهیه چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دتعیین میزان رعایت استاندارد در تهیه چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران بین سالهایی 1376-1374
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1378
پدیدآور: محسن حفیظی‌اردکانی استاد راهنما: یحیی دوستدار
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی
چکیده
رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رعایت استاندارها در تنظیم چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به تفکیک سال, دانشکده و دانشگاه است . در این تحقیق از روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه و انتقال آن به سیاهه آماری استفاده شد. و با استفاده از اطلاعات آماری بدست آمده جداول میانگین, انحراف معیار و درصد و نمودارهای درصد تهیه گردید. براساس مقایسه جداول و انجام آزمون t نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه میانگینها, انحراف معیار و درصد دانشگاه تهران نسبتا وضعیت مناسبتری دارد و در سال 1375 نسبت به دیگر سالها میزان رعایت استانداردها بیشتر است و همچنین دانشکده علوم پزشکی وضعیت مطلوبتری دارد اما هیچ کدام از این اختلافات دارای تفاوت معنی‌داری نیست . از میان استانداردهای گزینش شده ایزو, بیشترین میزان رعایت استاندارهای را "نتایج" و پائین‌ترین میزان را "اطلاعات جانبی و تخصصی" دارد.


[ بازدید : 95 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی جامعه‌شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه) در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) درسال 1391-1390 پابررسی جامعه‌شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه) در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) درسال 1391-1390

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391

موضوع: علوم اجتماعی (میان رشته ای)

پدیدآور: شهلا مکملی استاد راهنما: فاطمه جمیلی استاد مشاور: منصوره اعظم آزاده

دانشگاه الزهرا (س), دانشکده اقتصاد و حسابداری

چکیده

پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی جامعه شناختی اضطراب دفاع (پایان نامه)در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)درسال1391-1390 بپردازد. با استفاده از دیدگاه گیدنز درباره اضطراب عمومی و دیدگاه مرتون درباره اضطراب پایگاهی یا موقعیتی (اضطراب دفاع), مدل نظری ارائه شده است. دراین مطالعه ,نمونه ای390 نفره از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه الزهرا به روش نمونه گیری سهمیه ای اتفاقی , با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به روش پیمایش مورد بررسی قرار گرفته اند. متغیّرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: سطح تداوم در گیری های رقابتی , عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار , سطح تداوم آرزوهای فردی اعتمادبنیادین. همچنین اضطراب عمومی به عنوان متغیّر واسط و اضطراب پایگاهی یا موقعیتی(اضطراب دفاع ) به عنوان متغیّر وابسته در نظر گرفته شده است.در تحلیل دو متغیّره ,متغیّرهای سطح تداوم درگیری های رقابتی,عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار ,سطح تداوم آرزوهای فردی و اضطراب عمومی ,رابطه معنا داری را با متغیّر وابسته نشان داده اند. همچنین بین اضطراب عمومی و اعتماد بنیادین همبستگی معنا دار منفی وجود دارد. در تحلیل چند متغیّره نیز متغیّر عدم قطعیت نسبت به نتیجه کار رابطه مثبت و معنی داری با متغیّر اضطراب پایگاهی یا موقعیتی(اضطراب دفاع )داشته است.[ بازدید : 95 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:29 ] [ بک لینک 09125879258 ]

عکاسی صنعتیعکاسی صنعتی

پارسی نگاران با استفاده از کادر مجرب محصول شمارا به‌صورت دقیق ، کامل و باکیفیت بالا با پروداکت مناسب به نمایش می‌گذارد. در این شاخه از عکاسی ، تیم عکاسی پارسی نگاران با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب نورهای دقیق و کامل تلاش می‌کند تا حد امکان تصوری باکیفیت و دقیق از کالا ثبت کند که در آن تمامی خصوصیات ظاهری کالا به نمایش گذارده شود . به بیان ساده‌تر وظیفه تیم عکاسی پارسی نگاران این است که نمای کاملی را از کالا برداشت کرده و جهت ارائه به مشتری به کارفرما ارائه کند. در اینجا همان‌گونه که بیان شد هدف تنها یک‌چیز است : نمایش کامل و واضح کالا از زوایای مختلف و زیبا . دقیقاً همان کاری که ما در پارسی نگاران انجام می‌دهیم.


[ بازدید : 111 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 17 تير 1398 ] [ 13:21 ] [ بک لینک 09125879258 ]

هدایای تبلیغاتیهدایای تبلیغاتی

شاید بتوان گفت که هدایای تبلیغاتی یکی مهم‌ترین عوامل جلب‌توجه مشتری است که می‌تواند اثر زیادی در به خاطر سپردن محصول یا خدمات داشته باشد بنابراین انتخاب صحیح نوع هدیه تبلیغاتی، بکار گیری خلاقیت در طراحی آن و مرتبط بودن آن با محصول یا خدمات موردنظر از اهمیت بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از هدایای تبلیغاتی برای قدردانی از مشتریان یا همکاران بکار رفته و بسیاری از آن‌ها از هدیه تبلیغاتی خود استفاده می‌کنند، ارائه هدیه‌ای خلاق که مخاطب را به هیجان آورد باعث خشنودی مخاطب و پیدا شدن نگرش مثبت نسبت به تبلیغ‌کننده در او می‌گردد.


[ بازدید : 513 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 17 تير 1398 ] [ 13:20 ] [ بک لینک 09125879258 ]

طراحی و برنامه ریزی کمپین


طراحی و برنامه ریزی کمپین

تجربه ثابت نموده است که تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد چشم اندازهای استراتژیک، به نتیجه مطلوب نمی رسد. لذا در این واحد سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی، کمپین یکپارچه ای ارائه دهد. همچنین در این واحد با بررسی رسانه های مختلف و اثربخشی آنها پیشنهادات ویژه ای در قالب برنامه مدون تبلیغاتی به مشتریان ارائه می شود تا ضمن ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر به بازار هدف گسترده تری انتقال داده شود.


[ بازدید : 118 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 17 تير 1398 ] [ 13:20 ] [ بک لینک 09125879258 ]