فراتحلیل نقش توانایی‌ها در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری پارسای داخل کشورفراتحلیل نقش توانایی‌ها در پیشرفت تحصیلی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: روانشناسی تربیتی
پدیدآور: فروغ جاودان استاد راهنما: بهرام صالح صدق‌پور استاد مشاور: صادق نصری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده علوم انسانی
چکیده
این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات و پایان نامه های انجام یافته در ارتباط با نقش متغیر توانایی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. هدف کلی این پژوهش شناسایی نقش متغیرهای توانایی بر پیشرفت تحصیلی بود, جامعه آماری تحقیق حاضر شامل پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا درزمینه‌ی پیشرفت تحصیلی, همچنین پژوهش‌ها‌یی که درمجلات علمی_پژوهشی و علمی_ترویجی معتبر چاپ شده اند, بود. از میان آنها 47 مطالعه (25 پایان نامه و 22 مقاله) به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه, پایان‌نامه‌های مورد بررسی و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به صورت محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (0/85-α) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از شیوه فراتحلیل به تجزیه و تحلیل داده هاپرداخته شد, روش‌های آمار توصیفی مورداستفاده برای متغیرهای این پژوهش عبارتنداز: فراوانی, درصد فراوانی.روش‌های تجزیه وتحلیل استنباطی داده‌ها عبارت است از: تعیین اندازه اثر مطالعات, برآورد فاصله 95 درصدی, مقدارz برای معناداری اندازه اثر, بررسی سوگیری انتشار, ترکیب اندازه‌های اثر, تحلیل همگنی مطالعات, بررسی آزمون z. نتایج فراتحلیل نشان داد که اثرات توانایی ها, مهارت ها و توانایی ها بر پیشرفت تحصیلی معناداربود. نتایج این تحقیق نشان داد که اندازه اثرعوامل محیطی بر پیشرفت تحصیلی معنادار نبود. نتایج مربوط به تحلیل همگنی نشان داد تنها مطالعات توانایی ناهمگن بود. در بررسی علت ناهمگنی تحلیل تعدیل کننده‌ها صورت گرفت. نتایج نشان داد سطح مطالعات, روش تحقیق, روش آماری و روش نمونه گیری نقش تعدیل کننده در این پژوهش نداشتند.


[ بازدید : 164 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:30 ] [ بک لینک 09125879258 ]
نام :
ایمیل :
آدرس وب سایت :
متن :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) =D> :S
کد امنیتی : ریست تصویر